Regler / Stadgar

Regler

 • $1 Allmänt
  Genom att anmäla dig till SandHack godkänner du och efterlever under evenemanget de regler som föreningen satt upp. Föreningen har rätt att ändra reglerna när som helst utan förvarning. Deltagare binder sig även att rätta sig efter föreningens styrelses eller övriga arrangörers anvisningar.
 • $2 Bokning och betalning
  Vid bokning av datorplats(er) är korrekta personuppgifter ett måste. Genom att boka plats på SandHack godkänner du att ditt för- och efternamn, smeknamn samt ort kan komma att publiceras på hemsidan. Du godkänner att dina inmatade personuppgifter, inklusive personnummer, sparas så länge du är medlem. Ditt personnummer krävs för giltig legitimering vid deltagande i arrangemang och nyttjande av tillhandahållen internetuppkoppling. Varje bokning gäller för en person och en dator. Betalas inte bokad datorplats senast under de gällande insläppstiderna för evenemanget blir platsen tillgänglig för övriga intressenter. Återköp av datorplatser förekommer endast om särskilda skäl föreligger. Vid eventuella störningar i el- eller datanätverk ges ingen ekonomisk ersättning.
 • $3 Deltagande
  Att delta i evenemanget SandHack sker på egen risk. SandHack ansvarar inte för möjliga ekonomiska förluster vid exempelvis ett inställt evenemang eller dylika händelser. SandHack ansvarar inte för eventuell förlust eller skada på din utrustning eller om du tillfogar någon egendom skada. Du kan således inte ställa SandHack skadeståndsskyldig. Du som deltagare ansvarar för att din utrustning fungerar korrekt och inte stör andra deltagare.
 • $4 Säkerhetsförordningar
  Det är inte tillåtet att använda egentillverkat strömkablage Det är inte tillåtet att medföra och använda elektronisk utrustning såsom mikrovågsugn, kaffe- och vattenkokare och dylikt ur ett energi- och säkerhetsperspektiv. De ansvariga på SandHack har rätt att lägga beslag på utrustning som anses vara olämplig. Är du osäker på vad som gäller din utrustning, kontakta oss. Det är inte tillåtet att bygga ut sin datorplats på något vis. Det är inte tillåtet att använda högtalare. Det är inte tillåtet att använda sig av färdmedel såsom sparkcykel, skateboard och liknande med undantag för de ansvariga i SandHacks förening. Att sova eller på något annat sätt blockera gångarna mellan bänkraderna är inte tillåtet. Du som deltagare ansvarar för att din datorplats hålls ren, det innefattar både bord, stol och golv. Släng diverse skräp i rätt soppåse som finns utplacerade på olika ställen i lokalen.
 • $5 El och nätverk
  Alla händelser i nätverket loggas och varje deltagare är ansvarig för sina handlingar. Vid eventuella fel eller avbrott gällande el och nätverk så kommer de ansvariga på SandHack att åtgärda problemet så snart som möjligt. Du måste ha med dig en egen grendosa för att koppla in din dator, eftersom att du bara tilldelas ett uttag. Vid virusspridning eller liknande har de ansvariga i SandHack rätten att stänga av deltagaren från nätverket och kan eventuellt fördriva personen från evenemanget utan att denne person får rätt till någon ersättning. Du får inte använda något annat nät än det som SandHack erbjuder. Du får inte ändra, flytta, ta eller bygga om det kablage som tillhör SandHack.
 • $6 Diverse
  Alkohol, narkotika och liknande är totalt förbjudet att bruka under SandHack. Rökning inomhus är förbjuden. Polisanmälan görs vid brott mot svensk lagstiftning. Det är inte tillåtet att driva försäljning av diverse saker och ting utan tillstånd från SandHack. Det är inte tillåtet att ta med sig utomstående personer in på evenemangets område. Det är inte tillåtet att sprida reklam eller dylikt utan godkännande av SandHack. SandHack förbehåller sig rätten att publicera bilder, filmer och dylikt i diverse medier utan något ytterligare tillstånd från deltagare som kan ha kommit med på bild eller film eller liknande. Kontakta SandHack om du vill ha en publicerad bild av dig borttagen. Genom att skapa en medlemsprofil godkänner du att SandHack kan komma lämna över dessa till en tredje part för att söka medlemskap i ett förbund. Överträder du någon av dessa regler har de ansvariga i SandHack rätt att avvisa dig från evenemanget och du har då inte rätt till någon form av ersättning.